Verksamhet

Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus

VÅRA UPPDRAG

 

Niåab har tre större kontrakt där utbildning är huvudinnehållet.

 

Det ena kontraktet är en arbetsmarknadsutbildning där arbetsförmedligen är uppdragsgivare. Denna arbetsmarknadsutbildning genomförs på Kriminalvårdsanstalten i Umeå. Utbildningen syftar till att ge interner en gedigen utbildning till småmaskinsreparatör.

 

Det andra stora kontraktet omfattar en konsulttjänst vid Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad. Där genomförs en teknisk utbildning på kraftförsörjningssystem med huvudsaklig inriktning på elkraft / elverk. Detta kontrakt sträcker sig över fyra år och pågår i dagsläget till och med november 2017.

 

Utöver dessa två ovan nämnda kontrakt finns mindre utbildningar som erbjuds både privata sektorn och företag. Ni är välkomna att kontakta oss för intresseförfrågan angående våra utbildningar - som vi naturligtvis anpassar till Era specifika önskemål.

En nytillkommen gren har blivit Heta Arbeten och Brandutbildning vilket vi erbjuder på plats hos kund.

 

Ägare.

Henrik Norman drev enskild firma fram till 2010 då denna ombildades till Normans i Ådalen AB. Företagets huvudinriktning är utbildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Norman är fd teknisk officer och arbetade vid Armens Tekniska skola i Östersund 1999-2004. Därefter sadlade Henrik om till civil karriär och började arbeta vid Pon Cat. Pon Cat är en stor aktör på entreprenadmaskiner och återförsäljare på Caterpillar. Henrik arbetade där som reservdelssäljare, mekaniker, verkstadsansvarig och byggde upp en hydraulikverkstad i Örnsköldsvik. 2010 skiftade Henrik bana och blev verkstadschef på Veolia Transport Ådalen och ansvarade där för bussverkstäderna i Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Samtidigt drev han en enskild firma på 25% där uppdragen uteslutande var riktade till Försvaret. FMTS (FörsvarsMaktens Tekniska Skola) köpte konsulttjänster av Henrik på teknisk utbildning av elverk. Under 2010 vann Henrik ett stort kontrakt på en arbetsmarknadsutbildning och kunde då avsluta sin anställning som verkstadschef och på heltid ägna sig åt företaget som nu ombildades till aktiebolag. Under senare delen av 2010 vanns även ett konsultkontrakt i försvaret vilket gör att NIÅAB nu anställt tre personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anki Norman är administrativt ansvarig och sköter företagets bokföring samt alla backoffice funktioner. Anki är utbildad friskvårdare och hälsovägledare med extra kompetenser inom både ergonomi och massage. Hon håller utbildning i dessa områden bland annat genom föreläsningar, arbetsplatsanalyser och försäljning av kontorshjälpmedel. Utöver sin friskvårdskompetens har Anki även en del uppdrag inom "starta eget", arbetsmiljö samt vibrerande verktyg. Anki är den som löser alla kontakter med uppdragsgivare.

 

 

Kontakt Henrik Norman:

Mobil: 072 212 43 93

Mail: normansiadalen@gmail.com

 

Kontakt Anki Norman:

Mobil: 070 694 00 33

Mail::anki@normansiadalen.se